Technologie EEM

Emerging Europe Marketplace jest międzynarodową platformą technologiczną, poprzez którą przedsiębiorstwa realizują finansowanie swojej działalności w oparciu o najwyższe standardy operacyjne inwestowania. Emerging Europe Marketplace przyczynia się do rozwoju kultury biznesowej i ładu korporacyjnego, między innymi poprzez wspomaganie relacji inwestorskich, ponadto buduje społeczność inwestorów, umożliwiając wzajemną wymianę informacji, doświadczeń oraz idei.

Emerging Europe Marketplace jest wyjątkowym przedsięwzięciem angażującym przedsiębiorców, inwestorów, praktyków rynku i biznesu, media, innowatorów i świat nauki, prowadzonym przez trzech liderów:

Ludwik Sobolewski

Robert Kwiatkowski

reprezentujących kompetencje i doświadczenie w dziedzinie ekonomii, rynków finansowych, przedsiębiorczości, inwestowania oraz prawa.

Where Emerging Europe Markeplace is? It is in the mainstream as regards the security of investors' money. It is in the avant-garde as regards technology solutions. And finally it is a counter-cultural mechanism versus the old world of the capital markets. [Ludwik Sobolewski PhD, CEO of Emerging Europe Marketplace LLC]

pipsztyx

Codefellow

Platforma Emerging Europe Marketplace jest produktem technologicznym zbudowanym, wspieranym i rozwijanym przez warszawski software house, Codefellow.

Codefellow specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu kompleksowych systemów wspomagających zarządzanie podmiotami biznesowymi. Jest również jednym z liderów innowacji technologicznych dla sektora instytucji finansowych, zwłaszcza w zakresie usług płatniczych i nowatorskich rozwiązań technologicznych stosowanych w szeroko rozumianej bankowości (wyznaczonej przez dyrektywę UE PSD2) oraz w obszarze rynków kapitałowych.

Codefellow rozwija także kompetencje w dziedzinie strukturyzowania i optymalizowania baz danych, obsługując klientów reprezentujących między innymi branże nieruchomości, nowych technologii i e-commerce.

Usługi i produkty spełniają najwyższe standardy profesjonalne, zarówno w odniesieniu do jakości pracy programistycznej, jak i bezpieczeństwa cyfrowego i zgodności regulacyjnej.

pipsztyx
infographic image zoom
pipsztyk image